marc en gerrold

Profiel

“We focus on creative solutions – not on window dressing”

 

ZorgmarktAdvies

ZorgmarktAdvies is een jong adviesbureau dat zich richt op strategische vraagstukken binnen zorg en welzijn. ZorgmarktAdvies wil bijdragen aan het verbeteren van zorg en welzijn in Nederland. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het kan!

 

De adviseurs van ZorgmarktAdvies hebben veel ervaring met strategische advisering binnen de sectoren zorg en welzijn. Daarbij hebben zij uitstekende contacten in Den Haag en veel ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

 

ZorgmarktAdvies bedenkt niet alleen resultaatgerichte en creatieve oplossingen, maar kan ook het bestuurlijke besluitvormingsproces daarover begeleiden.

 

 

Marc Soeters

marc portret

Marc Soeters, oprichter en mede-eigenaar van ZorgmarktAdvies, is een ervaren strategisch adviseur in de zorg. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook rondde hij de postdoctorale opleiding voor Financieel Economisch Beleidsmedewerker af aan de Erasmus Universiteit. Marc heeft meer dan vijftien jaar ervaring met strategische advisering bij marktordenings-, regulerings- en bekostigingsvraagstukken in de sectoren zorg en welzijn. Zo was hij plaatsvervangend projectleider invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) bij het Ministerie van VWS. Daarvoor werkte hij zes jaar bij het Ministerie van Financiën, waar hij ook voornamelijk adviseerde over de zorg. Marc heeft een uitgebreid netwerk bij Haagse departementen en diverse brancheorganisaties.

 

 

Gerrold Verhoeks

gerrold portret

Gerrold Verhoeks is mede-eigenaar van ZorgmarktAdvies. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en rondde de postdoctorale opleiding voor Financieel Economisch Beleids-medewerker af aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft ruim tien jaar ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische advisering over marktordening, regulering en bekostiging in de sectoren zorg en welzijn. Voor zijn overstap naar ZorgmarktAdvies was Gerrold werkzaam in diverse functies, waaronder plaatsvervangend directeur, bij het ministerie van VWS. Hij heeft een breed netwerk in de zorg. Hij leidt geregeld strategische sessies en beleidsdagen. Gerrold is lid (geweest) van diverse Raden van Toezicht van AWBZ-instellingen. Ook was hij tot voor kort bestuurslid van een welzijnsorganisatie.